Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie zbędnych. lean materiały szkolenia Najistotniejszym zadaniem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych półproduktów. Zastosowanie form działania lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności są zbędne dla firmy.